top of page
Search

Oriental hornet population (reaction by Jorge Spiteri)


"With reference to the recently published news material (https://tvmnews.mt/news/tonqos-il-problema-tal-baghal-taz-zunzan-meta-mqabbel-mas-sajf-li-ghadda/) I am putting forward my reaction not only as a direct contributor but also as part of the public. The whole scope of my intervention was to clarify that there is no scientific proof that the population of the Oriental hornet (Vespa orientalis) is less than that of last year and that it is also too early to draw any such conclusions. As a professional, I am critical about statements that are not backed up with scientific evidence. It would be appreciated if the public is informed with this reaction as early as practicable since now, my contribution is up for public criticism."


Jorge Spiteri

Beekeeper, Coordinator for Malta ICYB

22nd August 2023 


"B’referenza għall-aħbar ippubblikata riċentement (https://tvmnews.mt/news/tonqos-il-problema-tal-baghal-taz-zunzan-meta-mqabbel-mas-sajf-li-ghadda/), qed nesprimi r-reazzjoni tiegħi kemm bħala kontributur dirett kif ukoll bħala membru tal-pubbliku. L-iskop kollu tal-intervent tiegħi kien biex niċċara li ma hemm l-ebda prova xjentifika li l-popolazzjoni tal-Bagħal taż-żunżan (Vespa orientalis) hija inqas minn dik tas-sena l-oħra u li għadu kmieni wisq biex nikkonkludu hekk. Bħala professjonista, jien kritiku tal-informazzjoni li mhux sostnuti b’evidenza xjentifika. Jkun ferm apprezzat li l-pubbliku jkun infurmat b’din ir-reazzjoni mill-iktar fis possibbli għax il-kontribuzzjoni tiegħi issa tista tiġi kkritikata mill-pubbliku."Naħħal / Koordinatur għal Malta ICYB

22 ta’ Awwissu 2023

95 views0 comments

コメント


bottom of page